Aid Consulting

Biznes xidmətlərimiz

İqtisadiyyatın bütün sahələrinin təhlili (bank işi, maliyyə, mühasibat uçotu, qiymət, təhlil, tənzimləmə, statistika, qiymətli kağızlar, icarə, daşınmaz əmlak və əmtəə bazarları və s.); Daşınmaz əmlakın istifadəsi ilə bağlı dəyərli məsləhətlərin verilməsi; Xidmət və keyfiyyət standartlarının təhlili və təkliflərin hazırlanması; Hər növ biznes planların və təşviqi sənədlərin yazılması; Daşınar və Daşınmaz əmlak bazarı monitorinqinin həyata keçirilməsi, təkliflərin hazırlanması.