Aid Consulting

Əmlakların Qiymətləndirilməsi

Məhkəmə hökmünün və ya qərarının təmin edilməsi məqsədi ilə əmlakın qiymətləndirilməsinə zərurət olduqda; Boşanan ər-arvadın birinin və ya hər ikisinin tələbi ilə əmlakın bölüşdürülməsi zamanı bu əmlakın dəyəri haqqında mübahisə yarandıqda; Mülkiyyətçilərin əmlakı Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində və «Torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş hallarda və şərtlərlə dövlət ehtiyacları üçün alındıqda; Etimadlı idarəetmədə olan əmlaka sahiblik hüququ dəyişilərkən əmlakın dəyəri haqqında mübahisə yarandıqda; Vərəsəlik məsələləri ilə bağlı mübahisələrin həlli zamanı; Səhmdar cəmiyyətlərinin birləşdirilməsi və ya ayrılması zamanı onlara məxsus əmlakın dəyəri haqqında mübahisə yarandıqda; Əmlakı girov verməklə kreditlər alındıqda və verildikdə; Əmlak sığortalandıqda əmlak mübahisələri məhkəmə qərarları əsasında həll edilərkən; Əmlak vergiyə cəlb olunarkən; Biznes planların və təşviqi sənədlərin yazılması və s...