Aid Consulting

Biz kimik!!!

"AİD CONSULTİNG" Azərbaycanda daşınar və daşınmaz əmlak sahəsində əhatəli fəaliyyət göstərən Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətdir. Bu sahə üzrə yüksək ixtisasa və təcrübəyə malik olan əməkdaşlarımız Azərbaycan Respublikasında əmlak bazarının (mənzil, qeyri-yaşayış sahələri, tоrpaq, tikinti materialları, avtоmоbil, mebel, sığorta bazarı və s.) araşdırılmasını həyata keçirməklə ictimaiyyətin məlumatlandırılması və maarifləndirilməsi işini gücləndirmək məqsədilə əmlak bazarında baş verən prоsesləri gündəmə gətirir, bu sahənin iştirakçısı оlan müxtəlif mənbələrlə-dövlət və özəl sektоru əhatə edən təşkilatlarla qarşılıqlı əlaqələr quraraq əməkdaşlıq edir. “AİD CONSULTİNG” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti Sizləri daşınar və daşınmaz əmlak sektorunda uğurlu nəticələr əldə etmiş və Beynəlxalq standartlara uyğun kursları müvəffəqiyyətlə bitirmiş ekspertlərimizlə əməkdaşlığa dəvət edir.